OCHRONA PRYWATNOŚCI

1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883) informujemy, że podane przez Państwo dane osobowe będą objęte ochroną przed dostępem osób nieuprawnionych.
2. Dane osobowe gromadzone są tylko na potrzeby firmy MARKETMATT do celów marketingowych i ewidencyjnych.